Mám problém s podáním objednávky na stránkách, lze objednat jiným zpsobem?

Jestli chcete objednat zboží, uveďte jeho text níže a klikněte tlačítko "Odeslat".
Dodržujte tyto podmínky pro vyhnutí se nedorozuměním při vyřízení objednávky:

  • Seznam objednaných položek musí být jednoznačný. Musí být uveden název, výrobce a kód výrobku. V případě, kdy tyto údaje nejsou uvedeny, informujte nás o tom.
  • Uveďte doručovací adresu!
  • Uveďte kontaktní údaje (telefon nebo email)
  • Uveďte doplňující požadavky, např. počet ks, vystavení faktury apod.
Zpět