Jaká je délka platnosti rezervace

Lhůta rezervace se může lišit u různých výrobků, proto je uvedena během tvoření rezervace.
Na výběr jsou dvě lhůty, kratší a delší. V případě delší lhůty požadovaná záloha může být vyšší.
Když zvolíte delší lhůtu, která skončí, rezervaci lze prodloužit (což může být spojeno s doplacením vyšší zálohy).
Když lhůta skončí a nebude podána na výrobek objednávka, rezervace bude zrušena a záloha propadne.

Rezervace je (jak poukazuje tento název) pouze rezervace, nic neodesíláme, proto před uplynutím platnosti rezervace musíte přidat výrobek do košíku a projít procesem podání objednávky jako u každé jiné položky.

Zpět