Statistiky

Lhůta vyřízení objednávky

Údaje na základě vyřízených objednávek, tj. reálné lhůty, ne předpokládané

Výrobky z aktuální nabídky


Výrobky na zvláštní objednávku

Podrobné informace ohledně lhůt a podmínek vyřízení objednávek jsou na stránce každého výrobku

Plnění vyřízení objednávky

Údaje zobrazují shodu lhůty vyřízení uvedené na stránce se skutečnou lhůtou vyřízení

Výrobky z aktuální nabídky


Výrobky na zvláštní objednávku

Máme široký, šitý na míru, systém řízení zásobami na skladu, integrovaný online s našimi internetovými stránkami a informačními systémy některých našich dodavatelů.

Ve lhůtě jsme vyřídili 89.39% objednávek z běžné nabídky, dalších 9.28% s max. jednodenním zpožděním.
V případě výrobků zajištěných na zvláštní objednávku jsme ve lhůtě vyřídili 94.88% objednávek, dalších 2.05% s max. jednodenním zpožděním

Bez problémů s dostupností zboží jsme vyřídili 99.75% objednávek z běžné nabídky a 96.25% objednávek zboží zajištěných na zvláštní objednávku.
Pouze 0.25% objednávek bylo zrušeno z důvodu chybějícího zboží nebo chybějících alternativních výrobků.

Běžná nabídka představuje náš vlastní sklad, kde aktuálně máme 35399 položek ihned k odeslání a sklady dodavatelů
s kterými máme integrovaný informační systém a stálý harmonogram dodávek (obvykle denních), takže spolu s naším skladem máme 43092 položek v nabídce.

Dalších5540 položek tvoří výrobky zajišťované na zvláštní objednávku.

96.48% objednávek se vztahuje na výrobky z běžné nabídky, a 3.52% výrobků na zvláštní objednávku.

Momentálně spolupracujeme s 64 dodavateli.


Údaje na základě generovaných on-line statistik za období: 8.3.2020 - 8.4.2020.

*) Statistiky nezahrnují zpoždění vinou zákazníka (žádost o změnu, pozdržené odeslání, pozdní úhrada atd.)
**) Objednávky podané mimo pracovní dny nebo po pracovní době, po čase převzetí přepravcem
a odeslané další den jsou považované jako odeslané stejného dne.
***) Souhrnné údaje pro všechny naše obchody .